VšĮ „Pelėdos“

     

Parašykite mums
Write to us
Schreiben Sie uns

Laukai pažymėti * yra būtini.

   

Skirkite mums 2 procentus savo gyventojų pajamų mokesčio ir tapkite mūsų rėmėjais


Kokiu būdu galima skirti 2 procentus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio?

Nuolatinis Lietuvos gyventojas iki šių metų gegužės 1 dienos gali pateikti prašymą pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos užpildant FR0512 (02 versija) prašymo formą.

Čia galite rasti prašymo formą. Šioje formoje įrašykite savo duomenis ir informaciją apie paramos gavėją – VŠĮ „Pelėdos“:

- Gavėjo tipas: 2 – vienetas, turintis teisę gauti paramą;

- Mokestinis laikotarpis: 2013;

- Gavėjo identifikacinis numeris: 302674787 ;

- Pažymėkite 6S laukelį – „Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą”.


Taip pat paspaudę čia galite rasti prašymo pildymo taisykles. Šiose taisyklėse labai aiškiai ir glaustai nurodyta kokią informaciją įrašyti į atitinkamus laukelius, prireiks skirti tik šiek tiek laiko prašymo užpildymui.

Kokiu būdu galima pateikti prašymą?

Užpildytas prašymas gali būti pateiktas tokiais būdais:

- gyventojo tiesiogiai įteiktas AVMI darbuotojui, kurios veiklos teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, paspaudę čia galite rasti AVMI aptarnavimo skyrius,

- atsiųstas klasikiniu paštu į AVMI,

- elektroniniu būdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką naudojantis elektronine deklaravimo sitema (EADS)

Tais atvejais, kai pagal GPMĮ nuostatas gyventojas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su deklaracija.

 

VŠĮ „Pelėdos“ dėkoja kiekvienam iš Jūsų!

VŠĮ "Pelėdos"
Kodas: 302674787

Direktorius: Sigitas Kalnius
Tel.: +370 684 65003
El.paštas: skalnius@gmail.com

Adresas: Lakštingalų g. 13, Darbėnai

Bankas: AB DNB Bankas
IBAN: LT704010051001973862


Visos surinktos lėšos bus skirtos saugoti gamtą, globoti gyvūnus, siekiant didesnės galimybės parodyti, kaip vis daugiau miško gyventojų atranda naujus namus.